Skip navigation.

DebConf5 pressmeddelande

Debian-projektet

Debian-utvecklarkonferens sjätte året i rad

http://debconf5.debconf.org/
debconf5-press@linux-aktivaattori.fi

Den sjätte årliga internationella Debian-utvecklarkonferensen DebConf hålls i Finland på Tekniska Högskolans kampus i Otnäs från den 9 juli till den 17 juli 2005. Målgruppen är Debian-utvecklare, men även Debian-användare är välkomna. Ca 200 systemutvecklare väntas delta från länder runt om i världen.

Konferensen börjar den 9 juli med Debian-dagen, som riktas till allmänheten och pressen. Debian-dagen är också en utmärkt möjlighet för företag och statsförvaltning att bekanta sig med världens mest utvecklade GNU/Linux-distribution. Besökare kan träffa utvecklarsamfundets medlemmar och ställa frågor direkt till programmens utvecklare och designers.

DebConf samlar programutvecklare från länder runt om i världen för intensiv utveckling, seminarier och workshops. DebConf organiseras i samarbete med en av Finlands ledande idebanker inom fri programvara, Linux-Aktivaattori, med finansiellt stöd från Credativ, Damicon, Hostway, HP, IBM, Intel, Linspire, Linux Information Systems AG, Linux Magazine, Movial, MySQL, NetApp, Nokia, O'Reilly, Progeny, SLX-Debian-Labs, Ubuntu, Univention, VA Linux Systems Japan och Xandros.

För mer information om Debian Day, sehttp://debconf5.debconf.org/about/debianday

För mer information om DebConf och information för deltagare, se http://debconf5.debconf.org/

Debian i korthet

Debian GNU/Linux är ett fritt operativsystem, utvecklat i samarbete över Internet av nära 1000 frivilliga från olika länder. Debian-projektets engagemang för fri programvara, dess ideella natur och dess öppna utvecklingsmodell gör det unikt bland GNU/Linux-distributioner.

http://www.debian.org/

Linux-Aktivaattori i korthet

Linux-Aktivaattori är en finländsk ideell organisation som befrämjar användning av Linux och annan fri programvara i både privata och professionella miljöer.

http://www.linux-aktivaattori.fi/

För närmare uppgifter, kontakta

  • Martin-Éric Racine +358 40 726 2737
  • Fabian Fagerholm

debconf5-press@linux-aktivaattori.fi