Skip navigation.

Debconf5 är slut

Debian-projektet

Sjätte årliga Debian-utvecklarkonferensen avslutas som succé

http://debconf5.debconf.org/
debconf5-press@linux-aktivaattori.fi

Den sjätte årliga Debian-utvecklarkonferensen (DebConf) hölls i Finland på Tekniska Högskolans kampus i Otnäs från den 10 juli till den 17 juli 2005. Med över 300 registrerade deltagare från omkring 40 länder var detta den största DebConf-konferensen hittills.

Konferensen slog flera andra rekord. Antalet sponsorer och värdet av deras stöd överskred tidigare Debian-konferenser med god marginal. Detta år bidrog fler än 20 sponsorer till en total budget av omkring 125 000 euro. Detta generösa bidrag möjliggjorde bland annat kost och logi för nästan 200 deltagare.

Konferensen var en administrativ utmaning som krävde en stor grupp av organisatörer och frivilliga. Dessa arbetade dygnet runt för att koordinera rutinerna kring konferensen. Debian-projektledare Branden Robinson var imponerad av prestationen:

"Ihärdigheten och yrkeskunskapen hos våra organisatörer är konstant imponerande. DebConf innehar en allt viktigare roll för oss, och om deltagarna är det friska blodet som garanterar dess framgång, är organisatörerna hjärtat som ser till att alla är där de behövs."

Konferensen innehöll tal, workshops, förevisningar, maratonsessioner i programmering och rundabordsdiskussioner om flera aspekter av Debian-projektet. Några höjdpunkter var en presentation om Extramadura, Spanien, där 80 000 Debian-arbetsstationer har tagits i bruk, och flera presentationer om populära Debian-varianter som SkoleLinux och Ubuntu. Presentationerna förevigades av DebConf5 video-teamet och finns tillgängliga på http://dc5video.debian.net/

DebConf5 organiserades i samarbete med en av Finlands ledande idebanker inom fri programvara, Linux-Aktivaattori, Tekniska Högskolan och med finansiellt stöd från HP, Intel, Nokia, Linux Magazine, IBM, SLX-Debian-Labs, NetApp, Movial, Linspire, Hostway, Linspire, VA Linux Systems Japan, O'Reilly, Progeny, Xandros, Damicon, Univention, Linux Information Systems AG, COSS, Ubuntu, MySQL, credativ, Ropecon, Helsinki Institute of Physics och CSC.

För mer information om DebConf, se http://debconf5.debconf.org/

Debian i korthet

Debian GNU/Linux är ett fritt operativsystem, utvecklat i samarbete över Internet av nära 1000 frivilliga från olika länder. Debian-projektets engagemang för fri programvara, dess ideella natur och dess öppna utvecklingsmodell gör det unikt bland GNU/Linux-distributioner.

http://www.debian.org/

Linux-Aktivaattori i korthet

Linux-Aktivaattori är en finländsk ideell organisation som befrämjar användning av Linux och annan fri programvara i både privata och professionella miljöer.

http://www.linux-aktivaattori.fi/

För närmare uppgifter, kontakta

Martin-Éric Racine
Fabian Fagerholm
debconf5-press@linux-aktivaattori.fi
+358-40-726 2737